Gov.hr naslovnica
TEST okolina
e-Građani naslovnica
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje da se protiv fizičke ili pravne osobe u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, tj. da:
 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage,
 • ne postoji potvrđena optužnica,
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga,
 • nije donesena nepravomoćna presuda.
Na ovim stranicama je moguće:
 • predati zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak,
 • pratiti status predanog zahtjeva,
 • dobiti uvjerenje da se protiv Vas ne vodi ili vodi kazneni postupak u osobni korisnički pretinac, a po želji i na navedeni e-mail adresu.
Predaja zahtjeva i dobivanje uvjerenja putem sustava e-Građani trenutno je omogućena u svrhe, za koje se sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:
 • zasnivanje radnog odnosa,
 • ostvarivanje prava na dodatak za djecu,
 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
 • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu ili ste po nekoj drugoj osnovi oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi, predaja zahtjeva i izdavanje uvjerenja obavlja se na općinskim sudovima, neovisno o mjestu prebivališta osobe za koju se uvjerenje traži. Detalji o predaji zahtjeva sudu dostupni su putem ove poveznice.

Pristup stranicama za podnošenje i pregled statusa zahtjeva je moguć samo nakon prijave preko NIAS-a (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Provjera vjerodostojnosti izdanog uvjerenja moguća je bez prijave preko NIAS-a.

Tehničke preduvjete za uslugu izdavanja ovog uvjerenja elektroničkim putem osigurava Ministarstvo pravosuđa i uprave. Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi e-uvjerenje@pravosudje.hr.
U slučaju primjedbi i pitanja u vezi podataka navedenih na uvjerenju, potrebno se obratiti nadležnom sudu.